Szkoła Zawodowa

 • Dla zainteresowanych wakacyjne praktyki zawodowe w całym kraju
 • Po ukończeniu nauki dla najlepszych pracy w zakładach partnerskich szkoły
 • Praktyczna nauka zawodu w najlepszych zakładach rzemieślniczych oraz firmach usługowych
 • Uzyskanie kwalifikacji zawodowych uznawanych we wszystkich krajach Unii Europejskiej
 • Potwierdzenie kwalifikacji zawodowych w języku angielskim - EUROPASS
 • Naukę języka angielskiego oraz dodatkowo języka niemieckiego
 • Po II roku nauki praktyki zawodowe w Niemczech, Francji i Hiszpanii

Kształcimy fachowców w zawodach:

 • cukiernik, piekarz, kucharz,
 • wędliniarz
 • sprzedawca,
 • fotograf,
 • fryzjer,
 • krawiec, tapicer, rękodzielnik
 • wyrobów włókienniczych,
 • koszykarz – plecionkarz,
 • stolarz, dekarz, kominiarz, zdun,
 • zegarmistrz, optyk - mechanik
 • kowal, ślusarz,
 • blacharz samochodowy,
 • elektromechanik pojazdów
 • samochodowych, lakiernik,
 • mechanik pojazdów
 • samochodowych,
 • mechanik maszyn i urządzeń
 • drogowych,
 • operator obrabiarek skrawających,
 • operator urządzeń przemysłu
 • szklarskiego, operator maszyn
 • leśnych
 • monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, 

 

     

Ulotki oraz inne informacje.

 

Nauka bezpłatna. Realizacja procesu nauczania prowadzona: w szkole oraz w zakładach rzemieślniczych. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Karty zgłoszeń oraz dokładniejsze informacje w siedzibie Ośrodka Szkolenia, Doradztwa i Promocji Lubelskiej Izby Rzemieślniczej 22-100 Chełm ul. Krzywa 37