O nas

W 2014r. Dyrektorem Ośrodka Szkolenia Doradztwa i Promocji Lubelskiej Izby rzemieślniczej został Jacek Mikulski.

Współpracujemy:

  1. Powiatowe Urzędy Pracy
  2. Ochotnicze Hufce Pracy
  3. Gminne Ośrodki Pomocy Rodzinie
  4. Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie
  5. Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie
  6. Zakłady Karne
  7. Areszty Śledcze
  8. Zakłady Rzemieślnicze
  9. Szkoły Zawodowe  
  10. Szkoły Wyższe

Współpracujemy z: